Company Name Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
Short Company Name OIF Triglav Globalni dionički
Fund Type JP - Javna ponuda
Investment method D - Dioničarski
License Issuance 05/3-19-143/20
Date License Issuance 11.11.2021.
Društvo koje upravlja Fondom Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Company name Report type Report period Year
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Triglav globalni dionički Audit report Annual report 2022 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Triglav Globalni dionički Report Form Annual report 2022 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Triglav Globalni dionički Report Form Annual report 2022 Download download
OIF TRIGLAV GLOBALNI DIONICKI Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
OIF TRIGLAV GLOBALNI DIONICKI Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download