Company Name Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo
Short Company Name ZIF “prevent INVEST” d.d. Sarajevo
Fund Type ZJP - Obični
License Issuance 05/1-19-451/09
Court Registry File Number 1-23456
Date Registry File Number 1/1/1900 12:00:00 AM
Društvo koje upravlja Fondom Društvo za upravljanje fondovima “ASA ASSET MANAGEMENT" d.o.o. Sarajevo
Body Name Possition
Nadzorni odbor Dino Sabrihafizović član
Nadzorni odbor Aida Bučo član
Nadzorni odbor Sead Aganspahić predsjednik
Uprava Merima Hasanović direktor
Initial Capital 79.766.598,15 KM
Company name Report type Report period Year
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2021 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2020 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2019 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2019 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2018 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2017 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2017 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2017 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2017 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2017 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2016 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2016 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2016 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2016 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2016 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2015 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2015 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2015 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2015 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2015 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2014 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2014 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2014 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2014 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2014 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2014 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2013 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2013 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2013 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2013 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2013 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2012 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2011 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Mandatory report Annual report 2010 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Mandatory report Annual report 2010 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2010 Download download
ZIF PREVENT INVEST d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2010 Download download