Company Name Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Tuzla
Short Company Name ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
Fund Type ZJP - Obični
License Issuance 05/1-19-299/09
Date License Issuance 05.08.2009.
Court Registry File Number 32-02-0001-20
Date Registry File Number 9/11/2020 12:00:00 AM
Društvo koje upravlja Fondom Društvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla
Body Name Possition
Nadzorni odbor Danijel Grubeša predsjednik
Nadzorni odbor Eldina Kurt član
Uprava Marsela Kotaranin direktor
Nadzorni odbor Esad Omerović član
Initial Capital 68.721.704,30 KM
Company name Report type Report period Year
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Tuzla Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Tuzla Audit report Annual report 2022 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Tuzla Report Form Annual report 2022 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Tuzla Report Form Annual report 2022 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2022 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2022 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla Audit report Annual report 2021 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla Report Form Annual report 2021 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla Report Form Annual report 2021 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2021 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2021 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Audit report Annual report 2020 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2020 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2020 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2020 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2020 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2019 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2019 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Audit report Annual report 2019 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2019 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2019 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2018 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2018 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Audit report Annual report 2018 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2018 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2018 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2017 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2017 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Audit report Annual report 2017 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2017 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2017 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Audit report Annual report 2016 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2016 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2016 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2016 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2016 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Audit report Annual report 2015 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2015 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2015 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2015 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2015 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2015 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2014 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2014 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Audit report Annual report 2014 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2014 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2014 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla Audit report Annual report 2013 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2013 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2013 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2013 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2013 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2012 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2012 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Audit report Annual report 2012 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2012 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2012 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Audit report Annual report 2011 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2011 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2011 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2011 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2011 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Mandatory report Annual report 2010 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Mandatory report Annual report 2010 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2010 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2010 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Mandatory report Annual report 2009 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Annual report 2009 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Mandatory report Semi-annual report 2009 Download download
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar Report Form Semi-annual report 2009 Download download