Obavještenja

 • Poziv udjeličarima otvorenog investicijskog fonda "EUROHAUS BALANCED" u likvidaciji

  upozorenje ucesnicimaOvim putem se pozivaju udjeličari otvorenog investicijskog fonda "Eurohaus Balanced" u likvidaciji za dostavljanje instrukcije za isplatu preostale neto vrijednosti imovine fonda zajedno sa identifikacijskim dokumentom. Opširnije 

 • Obavještenje o otkazivanju vanredne skupštine ZIF-a "FORTUNA FOND"

  zakoniNadzorni odbor ZIF-a "FORTUNA FOND" d.d Cazin otkazao je vanrednu skupštinu za 04.01.2016. 

  Opširnije

 • Rješenje Komisije o otkazivanju sazvane Vanredne skupštine ZIF-a "FORTUNA FOND" d.d Cazin 

  zakoni

  Postupajući u zaštiti interesa investitora, a u vezi sa objavljenim Obavještenjem o sazivanju vanredne skupštine ZIF-a "FORTUNA FOND" d.d Cazin za dan 04.01.2016. godine, Komisija je na 466. sjednici održanoj 24.12.2015. godine donijela Rješenje kojim se nalaže otkazivanje sazvane skupštine ZIF-a "FORTUNA FOND" d.d Cazin za dan 04.01.2016. godine;

 • Rješenje Komisije o oduzimanju dozvole Društvu za upravljanje fondvima "KAPITAL INVEST" d.o.o Cazin

  zakoni

  Rješavajući po provedenom vanrednom nadzoru postupanja Društva za upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Cazin prilikom upravljanja ZIF-om „HERBOS FOND“ d.d. Mostar i ZIF-om „FORTUNA FOND“ d.d. Cazin, Komisija je na 464. sjednici održanoj 10.12.2015. godine, donijela Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole za rad Društvu za upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Cazin.

   

 • Javno saopštenje 

  index registar informacijaKomisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine upozorava javnost, ulagatelje i potencijalne ulagatelje na aktivnosti društva FXLider na području Federacije Bosne i Hercegovine. Tekst saopštenja možete pročitati ovdje. 

 • Oglas o stručnim ispitimaispit

  Ispiti za sticanje dozvole za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova i  za sticanje dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetnika (menadžera) će biti organizirani dana 28.12.2016. godine u 10.00 sati. Pomenuti ispiti će se organizirati u prostorijama Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, u Sarajevu, Ćemaluša br.9/2.

  Kandidati su dužni podnijeti pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita, na obrascu koji je propisala Komisija, najkasnije do 23.12.2016.godine.     Opširnije

   

   

 • Obavijest o odluci Tužilaštva

  obavjestenjeKantonalno tužilaštvo u Sarajevu, povodom prijave Federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, donijelo je odluku od 11.02.2014. godine da se neće provoditi istraga protiv predsjednika i članova Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, jer iz prijave i pratećih spisa proizilazi da ne postoje osnovi sumnje da su prijavljeni počinili krivično djelo.

 • Predstavka Komisiji od 27.06.2014

  obavjestenjaOvdje možete pročitati tekst odgovora na predstavku dostavljenu Komisiji 27.06.2014 od strane anonimnih predstavnika.  

 • Rješenje o oduzimanju dozvole za upravljanje Društvu za upravljnje fondovima "BOSINVEST" d.o.o Sarajevo

  zakoni

  Postupajući po presudi Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 09 0 00 656813 Uvp, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 06.03.2014. godine,u obnovljenom postupku, donijela je Rješenje o oduzimanju dozvole DUF „Bosinvest“ doo Sarajevo

   

   

   

 • Obavještenje o Autentičnom tumačenju člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire

   zakoni Obavještavamo dionička društva, brokerske kuće, društva za upravljanje fondovima i investicijske fondove, Sarajevsku berzu, Registar vrijednosnih papira i druga pravna i fizička lica učesnike na tržištu vrijednosnih papira da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije održanoj 28.10.2013. godine i na sjednici Dom naroda Parlamenta Federacije održanoj 14.11.2013. godine, usvojio Autentično tumačenje člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, čime su stvoreni uslovi za nastavak rada i punopravno odlučivanje Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom i propisima. Zahtjevi učesnika na tržištu vrijednosnih papira i drugih pravnih i fizičkih lica podneseni Komisiji u proteklom periodu biće rješavani na narednim sjednicama Komisije u najkraćem mogućem roku.

   

 • reg1Ovdje možete preuzeti tekst Odgovora na tužbu protiv Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/1-19-107/13, od 18.06.2013. godine.

 • Kantonalni sud u Sarajevu odluku Vrhovnog suda FBiH ne smatra obavezujućom

  audit companyPostupajući po žalbi protiv rješenja Općinskog suda u Sarajevu, Kantonalni sud u Sarajevu donio je Rješenje kojim se žalba odbacuje kao neosnovana. U obrazloženju Rješenja se navodi da: „po mišljenju ovog suda odluka Vrhovnog suda Federacije BiH ne predstavlja presudu koja sud obavezuje na postupanje, jer su u istoj konstatovane činjenice (istek mandata Komisije), a koje su s obzirom na ostale okolnosti slučaja, mogle biti poznate kažnjenim i ne predstavljaju nove činjenice. Dakle, prvostepeni sud je ispravno postupio kada je odbacio zahtjev kažnjenog pravnog lica i nije dozvolio ponavljanje prekršajnog postupka.“

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 477. sjednici održanoj 06.04.2016. godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama. 

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.