Deklaracija o saradnji regulatora_bhs verzija
Download

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 521. sjednici održanoj 27.04.2017 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama. 

more1