Odgovor na urgenciju - smanjenje naknade za upravljanje koju naplacuju društva za upravljanje
Download