Obavještenja

 • Povodom medijskih pritisaka, Komisija se obratila nadležnom Tužilaštvu 

  Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine se nakon napada na zamjenika predsjednika dr. Mateja Živkovića našla izložena pritiscima iz medija. U namjeri da osigura zaštitu svog integriteta, digniteta institucije, kao i profesionalne i lične sigurnosti svojih članova i uposlenika, Komisija se obratila nadležnom Tužilaštvu kako bi joj bio omogućen neometan rad na brojnim predmetima koje trenutno razmatra i kojima će se baviti ubuduće, sve u cilju poticanja razvoja tržišta kapitala i zaštite interesa postojećih i budućih investitora. 

 • Saopštenje za javnost povodom napada na dr. Mateja Živkovića, zamjenika predsjednika Komisije

  Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje nasilnički čin počinjen od NN lica u kojem je prekjučer, 16.3.2022. godine, pucnjevima iz vatrenog oružja teško ranjen dr. Matej Živković, zamjenik predsjednika Komisije, o čemu je putem medija upoznata šira javnost. 

  Ovim putem izražavamo povjerenje u nadležne istražne organe koji rade na rasvjetljavanju prekjučerašnjeg čina i vjerujemo da će počinitelj krivičnog djela biti što skorije priveden pred lice pravde i pravomoćno osuđen. Također želimo zahvaliti ljekarima i osoblju Hitne pomoći Sarajevo i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu koji su zbrinuli i vrijedno rade na liječenju dr. Živkovića.

 • Oglas o stručnim ispitimaispit

  Ispiti za sticanje zvanja brokera/dilera i za sticanje zvanja investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera će biti organizirani dana 26.5.2022. godine (četvrtak) u 10 sati, u prostorijama Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, Ćemaluša 9/2, Sarajevo.

  Kandidati su dužni dostaviti pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita, na obrascu koji je propisala Komisija, najkasnije do 20.5.2022. godine. Uz popunjeni obrazac prijave kandidati su dužni dostaviti dokaze o stručnoj spremi iz člana 35. stav (1) (za sticanje zvanja brokera/dilera), odnosno člana 37. stav (2) (za sticanje zvanja investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera) Pravilnika o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH”, broj 31/09, 73/09, 66/11, 87/12, 46/13, 36/14 i 96/15). U obzir će se uzeti samo potpune prijave koje do kraja radnog dana 20.5.2022. godine budu zaprimljene u Komisiji, bez obzira na način dostave (lično ili putem pošte)( pogledati oglas )

   Opći podaci

Matični broj društva: 4200184460007
Naziv Društva: "ABDS" Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo                
Broj registarskog uloška kod Suda: 1-22446
Neovisni revizor Društva: "ZUKO" d.o.o Sarajevo
Fond kojim upravlja Društvo: ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d Sarajevo
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo
Datum izdavanja dozvole: 14.04.2000.

Kontakt

Adresa: Zagrebačka 50, 71000 Sarajevo                                                                                   
Tel.: 033/251-440;033/251-448
Fax.: 033/911-674
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.abds.ba

Organi uprave

Uprava Edina Dizdar direktor                                                                              
Adnan Smajlović  izvršni direktor
Nadzorni odbor Radovan Teslić predsjednik
Narcis Mahić član
Emir Fazlić član
Odbor za reviziju Mojca Kek predsjednik
Suada Šljivo član
Damijan Korošec član 

Kapital

Osnovni kapital Društva 1.994.586 KM                                                                                  
Vlasnička struktura: MIG AM PLUS doo Ljubljana 98,9236 %

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.