Obavještenja

 • pravila i propisi 3Nacrt Pravilnik o kvalificiranim investitorima

  U nastavku akta daje se nacrt Pravilnika o kvalificiranim investitorima.

  Kod ovoga, skrećemo pažnju  da je članom 270. stav 1. tačka f) Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08 i 109/12) propisano da Komisija donosi opće akte, pored ostalog, o razvrstavanju klijenata i o postupanju sa nalozima i poslovnom ponašanju, vrsti (podjeli) investitora, kao i o drugim pitanjima koje je potrebno regulirati radi usklađivanja sa pravnom stečevinom EU. Kod ovog pravilnika radi se upravo o usklađivanju sa EU pravnom regulativom.

  Obzirom da se radi o bitnoj materiji sa aspekta tržišta vrijednosnih papira, molimo vas da vaše primjedbe i sugestije na Pravilnik dostavite poštom, putem faxa ili e- maila, najkasnije do 1.9.2015. godine.

   

 •  Poziv za iskazivanje interesaispit

  Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine poziva zainteresirana fizička lica koja se žele baviti brokerskim i dilerskim poslovima ili poslovima investicijskog savjetnika (menadžera) na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH da se obrate Komisiji putem e-maila  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  najdalje do 31.10.2015. 

  Nakon što se utvrdi da postoji dovoljan broj zainteresiranih kandidata za polaganje stručnih ispita za obavljanje navedenih poslova, pristupiće se određivanju ispitnih rokova.Sve dodatne informacije, kao i konsultacije u vezi sa stručnim ispitima mogu se dobiti u Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH, Ćemaluša 9/2, Sarajevo, odnosno na telefon (033) 203 844, 203 902, 211 655.

   

   

   

 • pravila i propisi 3

  Nacrt Pravilnika o zloupotrebama na tržištu vrijednosnih papira 

   U nastavku se daje nacrt Pravilnika o zolupotrebama na tržištu vrijednosnih papira, radi davanja eventulanih primjedbi i sugestija na isti.

                     Primjedbe i sugestije se mogu dati do 15.9.2015. godine, putem faxa ili e- maila:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 • Obavijest o odluci Tužilaštva

  obavjestenjeKantonalno tužilaštvo u Sarajevu, povodom prijave Federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, donijelo je odluku od 11.02.2014. godine da se neće provoditi istraga protiv predsjednika i članova Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, jer iz prijave i pratećih spisa proizilazi da ne postoje osnovi sumnje da su prijavljeni počinili krivično djelo.

 • Predstavka Komisiji od 27.06.2014

  obavjestenjaOvdje možete pročitati tekst odgovora na predstavku dostavljenu Komisiji 27.06.2014 od strane anonimnih predstavnika.  

 • Rješenje o oduzimanju dozvole za upravljanje Društvu za upravljnje fondovima "BOSINVEST" d.o.o Sarajevo

  zakoni

  Postupajući po presudi Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 09 0 00 656813 Uvp, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 06.03.2014. godine,u obnovljenom postupku, donijela je Rješenje o oduzimanju dozvole DUF „Bosinvest“ doo Sarajevo

   

   

   

 • Obavještenje o Autentičnom tumačenju člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire

   zakoni Obavještavamo dionička društva, brokerske kuće, društva za upravljanje fondovima i investicijske fondove, Sarajevsku berzu, Registar vrijednosnih papira i druga pravna i fizička lica učesnike na tržištu vrijednosnih papira da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije održanoj 28.10.2013. godine i na sjednici Dom naroda Parlamenta Federacije održanoj 14.11.2013. godine, usvojio Autentično tumačenje člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, čime su stvoreni uslovi za nastavak rada i punopravno odlučivanje Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom i propisima. Zahtjevi učesnika na tržištu vrijednosnih papira i drugih pravnih i fizičkih lica podneseni Komisiji u proteklom periodu biće rješavani na narednim sjednicama Komisije u najkraćem mogućem roku.

   

 • reg1Ovdje možete preuzeti tekst Odgovora na tužbu protiv Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/1-19-107/13, od 18.06.2013. godine.

 • Kantonalni sud u Sarajevu odluku Vrhovnog suda FBiH ne smatra obavezujućom

  audit companyPostupajući po žalbi protiv rješenja Općinskog suda u Sarajevu, Kantonalni sud u Sarajevu donio je Rješenje kojim se žalba odbacuje kao neosnovana. U obrazloženju Rješenja se navodi da: „po mišljenju ovog suda odluka Vrhovnog suda Federacije BiH ne predstavlja presudu koja sud obavezuje na postupanje, jer su u istoj konstatovane činjenice (istek mandata Komisije), a koje su s obzirom na ostale okolnosti slučaja, mogle biti poznate kažnjenim i ne predstavljaju nove činjenice. Dakle, prvostepeni sud je ispravno postupio kada je odbacio zahtjev kažnjenog pravnog lica i nije dozvolio ponavljanje prekršajnog postupka.“

 • Rješenje o upisu Nadzornog odbora emitenta Bosnalijek d.d Sarajevo

  bosnalijekKomisija za vrijednosne papire Federacije BiH na 372. sjednici održanoj 20.06.2013. godine donijela je rješenje o upisu članova nadzornog odbora emitenta "Bosnalijek" d.d. Sarajevo u registar emitenata koji se vodi kod Komisije u sastavu: Konstantin Zevlov, Edin Dizdar, Bernadin Alagić, Mirna Sijerčić  i Vedad Tuzović.

   

   

   

 • KOMVP postala punopravna potpisnica MMOU-A IOSCO-A

  ioscoNa svojoj sjednici održanoj 11.10.2012. godine, Komisija za  vrijednosne papire FBiH dala je saglasnost predsjedniku Komisije gosp. Hasanu Ćelamu da potpiše Multilateralni memorandum o razumijevanju u vezi konsultacija, saradnje i razmjene informacija IOSCO-a.

  Opširnije

   

 • Potpisana deklaracija o saradnji

  Komisija za vrijednosne papire FBiH potpisala Deklaraciju o saradnji s još sedam regulatora tržišta kapitala iz regiona.Na sastanku održanom u Beogradu, 30. novembra 2011 .godine, član Komisije Mr Džafer Alibegović je u ime Komisije za vrijednosne papire FBiH potpisao Deklaraciju o saradnji, kojoj su pristupili još regulatori iz Distrikta Brčko, Republike Srpske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije.Potpisanu Deklaraciju na engleskom i bosanskom  jeziku možete preuzeti ovdje.

   General Information

Identification Number: ZJP-031-03
Closed-end Fund Type: ZJP
Registration Number: 031-03-62
Full Name of the Closed-end Fund: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "FORTUNA FOND"d.d 
Fund Name: "FORTUNA FOND" d.d
Court Registry File Number: 1-4656-00
Depositary: "Vakufska banka" d.d. Sarajevo 
External Auditor: "RE opinion" d.o.o Sarajevo
Fund Management Company: Društvo za upravljanje fondovima "KAPITAL INVEST" d.d Bihać

Contact

Address: N.Pozderca 19/II, Cazin                                                                                                
Phone: 037/510 014
Fax: 037/539 005
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web www.fortunafond.ba     

Management Bodies

Management Dragana Bajrić Director
Supervisory Board Sergej Goriup President
Fani Kamnikar Member
Gregor Razboršek Member
Audit Board Jasmina Koldžić President
Emina Kačanović Member
Šefik Smlatić Member                                                                                    

Capital Assets

Initial Capital 53.657.688,00 KM
Nominal Share Value 24,00 KM
No. of Shares Issued 2.235.737
Average Fund NAV                                                                                      

Audit Companies

The Securities Commission of the Federation of Bosnia and Herzegovina, in its 359th session held on January 17, 2013, adopted an updated list of audit companies that provide  the services of auditing financial statements of investment funds.

moreeng

 

 

Information Registry Index

The registry index contains the information in possession by the Commission, and the form in which it is available. Please note that the information may be accessed or copied pursuant to the Law on the Free Access to Information, and the Guidebook on Accessing Information.

moreeng

 

 

 

Financial Reporting

Pursuant to the Rules of Publishing Information and Disclosure ("Official Gazette of the Federation of Bosnia and Herzegovina", No. 37/09), all joint stock companies must publish and submit to the Commission in an electronic format their 2012 Annual Financial Statements.