Obavještenja

 •  Javno saopštenje 

  obavjestenjePogledajte tekst saopštenja Komisije za javnost i medije.

   

   


 • upozorenje ucesnicima Rješenje o brisanju OIF LILIUM CASH

  Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju čl. 10. i 11., a u vezi sa čl.12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (,,Službene novine Federacije BiH*, broj 39/98,36/99,33/04,92/13 i 6/17), Čl.200. Zakona o upravnom postupku (,,Službene novine Federacije Bilf', broj: 2/98 i 48/99) i Članka 16. stavak 2. Pravilnika o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova ("SluZbene novine Federacije BiH " br. 48/10), po službenoj dužnosti, na 587. sjednici održanoj dana 28.12.2018. godine donosi RJEŠENJE O BRISANJU OIF LILIUM CASH.

 • Javno saopštenje 

  index registar informacijaKomisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine upozorava javnost, ulagatelje i potencijalne ulagatelje na aktivnosti društva FXLider na području Federacije Bosne i Hercegovine. Tekst saopštenja možete pročitati ovdje. 


Štampa

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopija, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama.Ovaj indeks registar dostupan je besplatno na recepciji ili kod službenika za informisanje u Komisiji.   

  
Vrste informacija

Podzakonski propisi koje je donijela Komisija iz svoje nadležnosti (postoji spisak propisa koje je donijela Komisija i «Službene novine FBiH» u kojima su objavljeni, a mogu se dobiti i kopije svakog propisa).
Godišnji izvještaj o radu Komisije i Program rada Komisije   
Podaci o organizaciji i zaposlenim
Podaci o unutrašnjoj organizaciji, podaci o broju i imenima zaposlenih i članova Komisije, stručnoj spremi, nacionalnoj i polnoj strukturi, radnom stažu, rasporedu na radna mjesta zaposlenih.  
Podaci o finansijskom poslovanju Komisije.

Finansijski plan 

 • Podaci iz registra emitenata-dioničkih društava koji se vodi kod Komisije
podaci o dioničkom društvu:
- firma, sjedište, direktor i članovi uprave, članovi nadzornog odbora, osnovni kapital, vrsta,  broj i nominalna  vrijednost dionica
- godišnji izvještaj o poslovanju dioničkog društva, nalaz i mišljenje revizora
- odluke o promjeni oblika, pripajanju, spajanju ili razdvajanju dioničkog društva, promjeni oblika firme, povečanju ili smanjenju osnovnog kapitala dioničkog društva
- podaci o odlukama i prospektima emisije vrijednosnih papira dioničkog društva putem javne emisije ili zatvorene prodaje dionica
- obrasci za prijavu upisa u registar emitenata ili prijavu promjene podataka u registru emitenata.  
 • Podaci o profesionalnim posrednicima 
- program stručnog ispita za brokere/dilere i literatura 
- podaci o licima koja su položila stručni ispit za brokera/dilera
- podaci o licima koja imaju dozvolu za brokera/dilera
- podaci o brokerskim kučama koje imaju dozvolu Komisije: firma, sjedište,    direktor, osnivači i osnovni kapital.
 • Podaci o berzi
-firma, sjedište, direktor, članovi nadzornog odbora, dozvola za osnivanje, statut, pravila berze, osnivači berze, osnovni kapital.
 • Podaci o odlukama Komisije o obustavi prometa dionica pojedinog dioničkog društva
 • Podaci o društvima za upravljanje fondovima i investicijskim fondovima
-firma, sjedište, osnovni kapital, osnivači društva, direktor i članovi nadzornog odbora, izvještaji o poslovanju, nalaz i mišljenje revizora.
 

 

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.