Izvještaji o poslovanju Komisije za vrijednosne papira F BiH

Izvještaji Komisije Files

Izvjestaj Komisije 2016 četvrtak, 22 Juni 2017

Izvjestaj Komisije 2015 srijeda, 08 Juni 2016

Izvještaj Komisije 2013 utorak, 02 Septembar 2014

Izvještaj Komisije 2012 petak, 26 April 2013

Izvještaj Komisije 2011 ponedjeljak, 03 Decembar 2012

Izvještaj Komisije 2010 ponedjeljak, 03 Decembar 2012

Izvjestaj Komisije 2009 utorak, 22 Maj 2012

Izvještaj Komisije 2008 srijeda, 26 Decembar 2012

Izvjestaj Komisije 2007 utorak, 22 Maj 2012

Izvjestaj Komiisje 2006 utorak, 22 Maj 2012

Izvjestaj Komisije 2005 utorak, 22 Maj 2012

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.