ADDIKO BANK D.D

Opći podaci

Adresa: Trg solidarnosti12, 71000 Sarajevo                                                                      
Tel.: 033 755 734
Fax.: 033 755 819
E-mail:
Web:         www.addiko.ba                                                                                     

Dozvola

Dozvola Datum izdavanja                                                                                                   
Depozitar 02.11.2005.g
Skrbnik 18.01.2007.g

Rukovodilac org. dijela banke

Rukovodilac    Lana Mujanović                                                                                                                                   

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 565. sjednici održanoj  31.05.2018 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama. 

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.