Opći podaci

Opći podaci
Search:
(638 Records)

 regBrEmit   Emitent   Ulica   Broj   Grad   Telefon 
01-413Nikole Tesle3Tuzla035/308-209
01-413Nikole Tesle3Tuzla035/308-209
01-413Nikole Tesle3Tuzla035/308-209
01-659Maršala Tita36Sarajevo033/567-101
01-730Bišće PoljebbMostar036/281-125
01-794SemizovacbbSarajevo - Vogošća033 /762 745
02-07Fra Anđela Zvizdovića1Sarajevo033/29 47 00
02-11Džidžikovac1Sarajevo033/720-300
01-383" Astro" d.d.Džemala Bijedića127Sarajevo033/461-903
01-365"10 oktobar" d.d. Sanski MostMuse Ćazima Ćatića24Sanski Most037/686-048
01-548"17 SEPTEMBAR" d.d. Bosanska Krupa511 Slavne brigadebbBosanska Krupa037/471-390
01-688"AA KAPITAL BROKERS" d.d. BihaćBosanska6/IIIBihać037/228-308
01-41"AGENCIJA FIP" d.d. MostarDubrovačkabbMostar036/310-014
01-791"AGENCIJA TEC" d.o.o. SarajevoHadži Idrizova5Sarajevo - Centar033 551 215
01-704"AGROKOMERC" d.d. Velika KladušaTrg Mladih1Velika Kladuša037/770-060
01-278"Agrokrajina" d.d. BihaćEfendije Omera Novljanina1Bihać037/331-601
01-694"Agrotrend" d.d. KakanjRičicabbKakanj061/847-385
01-717"AIDA" d.d. Tuzla18.Hrvatske brigade2Tuzla035 28 06 52
01-753"AIRABA" d.d. SarajevoZmaja od Bosne7-7aSarajevo033/921-000
01-751"ALUMINIJ" d.d. MostarBaćevićibbMostar036/375-555
Page 1 of 32
<<First <Prev 1 2 3 4 5 Next> Last>>
Powered by Tools JX

Lice koje zastupa društvo

Lice koje zastupa društvo
Search:

 regBrEmit   sNaziv   Ime 
01-413Emir Kadrić
01-413Milovan Ratković
01-413Vjekoslav Visković
01-659Ante Aralica
01-730Nedim Marić
01-794Zehid Zahirović
02-07Edin Karabeg
02-11Lidija Žigić
" Astro" d.d.01-383Kurtagić Sead
"10 oktobar" d.d. Sanski Most01-365Gvožđar Ermin
"17 SEPTEMBAR" d.d. Bosanska Krupa01-548Ramić Mirzet
"AA KAPITAL BROKERS" d.d. Bihać01-688Amir Dizdarević
"AGENCIJA FIP" d.d. Mostar01-41Đogić Ivan
"AGENCIJA TEC" d.o.o. Sarajevo01-791Jasmin Baralija
"AGROKOMERC" d.d. Velika Kladuša01-704Aldin Šuvić
"Agrokrajina" d.d. Bihać01-278Edin Kusumović
"Agrotrend" d.d. Kakanj01-694Šolbić Fadil
"AIDA" d.d. Tuzla01-717Enes Osmanović
"AIRABA" d.d. Sarajevo01-753Čaušević Mirsad
"ALUMINIJ" d.d. Mostar01-751Mario Gadžić
Page 1 of 32
<<First <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next> Last>>
Powered by Tools JX

Kapital

Kapital
Search:

 regBrEmit   Emitent   Kapital 
01-413971181.30
01-413971181.30
01-413971181.30
01-659661525.00
01-73059946.80
01-79457410.00
02-07337400.00
02-11605160.00
" Astro" d.d.01-38323250.00
"10 oktobar" d.d. Sanski Most01-3657104.20
"17 SEPTEMBAR" d.d. Bosanska Krupa01-54827296.00
"AA KAPITAL BROKERS" d.d. Bihać01-68840000.00
"AGENCIJA FIP" d.d. Mostar01-415000.00
"AGENCIJA TEC" d.o.o. Sarajevo01-79100.00
"AGROKOMERC" d.d. Velika Kladuša01-7040248730.00
"Agrokrajina" d.d. Bihać01-27894500.00
"Agrotrend" d.d. Kakanj01-69451350.00
"AIDA" d.d. Tuzla01-717525500.00
"AIRABA" d.d. Sarajevo01-75339730.00
"ALUMINIJ" d.d. Mostar01-7510110000.00
Page 1 of 32
<<First <Prev 1 2 3 4 5 Next> Last>>
Powered by Tools JX

Organi uprave

Organi uprave
Emitent: 
Search Options:

 regBrEmit   Emitent   Ime i Prezime   Tijelo 
01-543 "Inpek" dioničko društvo ZenicaAkif SmailhodžićNadzorni
01-543 "Inpek" dioničko društvo ZenicaEdin MehićNadzorni
01-543 "Inpek" dioničko društvo ZenicaFuad PojskićNadzorni
01-543 "Inpek" dioničko društvo ZenicaŠemsudin SubašićUprava
01-543 "Inpek" dioničko društvo ZenicaSubašić ŠemsudinZastupa
01-365"10 oktobar" Dioničko društvo Sanski MostAmir IslamovićNadzorni
01-365"10 oktobar" Dioničko društvo Sanski MostBesim HrnićNadzorni
01-365"10 oktobar" Dioničko društvo Sanski MostErmin GvožđarUprava
01-365"10 oktobar" Dioničko društvo Sanski MostFadil JakupovićNadzorni
01-365"10 oktobar" Dioničko društvo Sanski MostGvožđar ErminZastupa
01-548"17 SEPTEMBAR" dioničko društvo Bosanska KrupaAmir TelalovićNadzorni
01-548"17 SEPTEMBAR" dioničko društvo Bosanska KrupaEdin DedićNadzorni
01-548"17 SEPTEMBAR" dioničko društvo Bosanska KrupaMevlida DedićNadzorni
01-548"17 SEPTEMBAR" dioničko društvo Bosanska KrupaMirzet RamićUprava
01-548"17 SEPTEMBAR" dioničko društvo Bosanska KrupaRamić MirzetZastupa
01-688"AA KAPITAL BROKERS" brokersko dilerska kuća d.d. BihaćAmir DerviševićUprava
01-688"AA KAPITAL BROKERS" brokersko dilerska kuća d.d. BihaćAmir DizdarevićZastupa
01-688"AA KAPITAL BROKERS" brokersko dilerska kuća d.d. BihaćDženeta AlibabićNadzorni
01-688"AA KAPITAL BROKERS" brokersko dilerska kuća d.d. BihaćFikra AlibabićNadzorni
01-688"AA KAPITAL BROKERS" brokersko dilerska kuća d.d. BihaćŠerif AlibabićNadzorni
01-791"AGENCIJA TEC" Društvo za financijsko-poslovni konsalting i usluge d.o.o. SarajevoJasmin BaralijaZastupa
01-791"AGENCIJA TEC" Društvo za financijsko-poslovni konsalting i usluge d.o.o. SarajevoJasmin BaralijaUprava
01-41"Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga" dioničko društvo MostarAndrija ŠkobićNadzorni
01-41"Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga" dioničko društvo MostarBoris MarićNadzorni
01-41"Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga" dioničko društvo MostarIvan ĐogićUprava
01-41"Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga" dioničko društvo MostarOsman MahmutovićNadzorni
01-41"Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga" dioničko društvo MostarĐogić IvanZastupa
01-704"AGROKOMERC" dioničko društvo za primarnu proizvodnju, industriju, tercijarne i kvartalne djelatnosti Velika KladušaAldin ŠuvićZastupa
01-704"AGROKOMERC" dioničko društvo za primarnu proizvodnju, industriju, tercijarne i kvartalne djelatnosti Velika KladušaAldin ŠuvićUprava
01-704"AGROKOMERC" dioničko društvo za primarnu proizvodnju, industriju, tercijarne i kvartalne djelatnosti Velika KladušaAmir KajtezovićNadzorni
Page 1 of 137
<<First <Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next> Last>>
Query took 30.7 miliseconds
Powered by Tools JX