Company type Društvo sa ograničenom odgovornošću
Company Name “EUROHAUS INVEST» Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo - NEAKTIVNO
Short Company Name “EUROHAUS INVEST” d.o.o. Sarajevo
Address Azize Šaćirbegović 16, Sarajevo
Phone 033726240
Fax 033726245
Company Identification Number 4201293360006
E-mail info@eurohaus-invest.ba
Web page www.eurohaus-invest.ba
Court Registry File Number 65-01-0172-07
License Issuance 05-19-633/07
License withdrawal date 02.07.2015.
Body Name Possition
Nadzorni odbor Vlastimir Mijović član
Uprava Armin Mulahusić direktor
Uprava Lejla Smailbegović izvršni direktor
Nadzorni odbor Sead Balić predsjednik
Nadzorni odbor Adnan Mujan član
Initial Capital 249.609,00 KM
Company name Report type Report period Year
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2014 Download download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2013 Download download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2013 Download download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2013 Download download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2012 Download download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2011 Download download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2011 Download download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download