Company type Društvo sa ograničenom odgovornošću
Company Name Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Short Company Name Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo
Address Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo
Phone 033277270
Fax 033277271
Company Identification Number 4200135320009
E-mail info@triglavfondovi.ba
Web page www.triglavfondovi.ba
Court Registry File Number 1-22549
License Issuance 03-19-33/00
Date License Issuance 24.04.2000.
Fondovi kojim upravlja Društvo Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
Body Name Possition
Nadzorni odbor Andrej Petek predsjednik
Nadzorni odbor Bakir Pilav član
Nadzorni odbor Tomaž Kuntarič član
Uprava Senada Smajić-Ermacora direktor
Uprava Slaven Jurešić izvršni direktor
Initial Capital 1.250.007,00 KM
Company name Report type Report period Year
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2024 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Special report on operations of authorized participants Semi-annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2022 Download download
Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2022 Download download
DUF TRIGLAV FONDOVI d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2021 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2020 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2019 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2019 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2018 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2017 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2017 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2017 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2016 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2016 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2016 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2015 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2015 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2015 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2014 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2014 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2014 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2013 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2013 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2013 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2012 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2011 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2011 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download