Opći podaci

 

Matični broj društva: 65-01-0754-11
Naziv Društva:                                          Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.d.
Broj registarskog uloška kod Suda:                                    065-0-Reg-11-002824
Neovisni revizor Društva:  Deloitte d.o.o. Sarajevo
Fond kojim upravlja Društvo: OIF Raiffeisen CASH
OIF Raiffeisen BALANCE
OIF Raiffeisen EURO BOND
Rješenje o izdavanju dozvole br.: 05/1-19-419/11
Datum izdavanja rješenja: 05.12.2011.                                                                         

Kontakt

Adresa: Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo                                                                              
Tel.: 033/728-600
Fax.: 033/657-654
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.">iOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   
Web:  http://www.raiffeiseninvest.ba/

Organi uprave

Uprava Ademir Osmanović direktor                                                                     
Sabina Topuzović izvršni direktor
Nadzorni odbor Peter Žilinek predsjednik
Edin Hrnjica član
Andreea Achim član
 Odbor za reviziju   Džafer Alibegović  predsjednik
 Azra Zaimović  član
 Mirko Puljić  član

Kapital

Osnovni kapital 894.880,00 KM                                                                                  
Vlasnička struktura Fizička/pravna osoba %
Raiffeisen BANK DD BiH 100                                             

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.