Propisi

Propisi Files

Pravilnik o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira

  • ("Službene novine F BiH" br. 31/09, 73/09, 87/12, 66/11, 46/13, 36/14 )

Pravilnik o uslovima za osnivanje ZIF sa javnom ponudom

  • ("Službene novine F BiH" br. 42/09)

Pravilnik o uslovima poslovanja Društva za upravljanje

  • (Službene novine Federacije BiH, br. 18/09, 7/10, 13/11)

Pravilnik o uslovima poslovanja DUF - izmjena 7/10

  • (Službene novine F BiH br. 7/10)

Pravilnik o upravljanju dionickim drustvima

  • ("Službene novine FBiH" br. 19/10)

Pravilnik o sadrzaju rokovima i obliku izvjestaja IF DUF i Banke depozitara

  • ("Službene novine F BiH" br. 37/10,79/12, 84/12, 07/13 i 22/14)

Pravilnik o registru udjela

  • ("Službene novine F BiH" br. 33/09, 66/09)

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.