Company type Društvo sa ograničenom odgovornošću
Company Name Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar
Short Company Name SME INVEST d.o.o. Mostar
Address Kneza Branimira 2/II, Mostar
Phone 036328687
Fax 36328677
Company Identification Number 4227003080004
E-mail iinvest@smeinvest.ba
Web page www.sme-invest.ba
Court Registry File Number 1-10288
License Issuance 03-19-105/00
Date License Issuance 31.08.2000.
Fondovi kojim upravlja Društvo Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom SME BH Equity
Body Name Possition
Nadzorni odbor Zvonimir Curić član
Nadzorni odbor Marijan Bunoza predsjednik
Nadzorni odbor Ivica Glamuzina član
Uprava Ante Kolobarić direktor
Uprava Mirko Martinović izvršni direktor
Initial Capital 400.000,00 KM
Company name Report type Report period Year
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Audit report Annual report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Mandatory report Annual report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Report Form Annual report 2022 Download download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Audit report Annual report 2022 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2022 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Audit report Annual report 2021 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Report Form Annual report 2021 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2021 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Audit report Annual report 2020 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Report Form Annual report 2020 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2020 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Audit report Annual report 2019 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2019 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Audit report Annual report 2018 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2018 Download download
DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2017 Download download
DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar Report Form Annual report 2017 Download download
DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2017 Download download
DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar Audit report Annual report 2016 Download download
DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar Report Form Annual report 2016 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2016 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Audit report Annual report 2015 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Report Form Annual report 2015 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2015 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Audit report Annual report 2014 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Report Form Annual report 2014 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2014 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Audit report Annual report 2013 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Report Form Annual report 2013 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2013 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2012 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Report Form Annual report 2012 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2012 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Audit report Annual report 2011 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Mandatory report Annual report 2011 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Report Form Annual report 2011 Download download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Report Form Semi-annual report 2011 Download download