Naziv Društva Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar
Skraćeni naziv Društva CROBIH FOND d.d. Mostar
Tip Fonda ZJP - Obični
Broj rješenja 05/1-19-394/09
Datum izdavanja rješenja 10.09.2009.
Datum registarskog uloška kod Suda 1/1/1900 12:00:00 AM
Društvo koje upravlja Fondom Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dijana Verkašević član
Zastupa Željka Čorić direktor
Nadzorni odbor Mirzet Ribić predsjednik
Nadzorni odbor Goran Kahvedžić član
Osnovi kapital Društva 79.390.428,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar Poseban izvještaj o poslovanju ovlaštenih učesnika Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar Poseban izvještaj o poslovanju ovlaštenih učesnika Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2009 Preuzmi download