Šifra Naziv
ZJP-031-1 Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom “MI-GROUP” d.d. Sarajevo Detaljnije add
ZJP-031-2 Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Detaljnije add
ZJP-031-3 Zatvoreni Investicioni Fond sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d. Sarajevo Detaljnije add
ZJP-031-4 Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Detaljnije add
ZJP-031-5 Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Tuzla Detaljnije add
ZJP-031-6 Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo Detaljnije add
ZJP-031-7 Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar Detaljnije add
ZJP-031-8 Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Detaljnije add
ZJP-031-9 Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo Detaljnije add
ZJP-031-10 Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo Detaljnije add
ZJP-031-11 Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Detaljnije add
JP-M-032-3 Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom SME BH Equity Detaljnije add
JP-D-032-5 Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL Detaljnije add
JP-N-032-6 Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen CASH Detaljnije add
JP-M-032-8 Raiffeisen BALANCE ESG otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Detaljnije add
JP-O-032-10 Raiffeisen EURO BOND Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Detaljnije add
JP-D-032-11 Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Detaljnije add
JP-O-032-12 Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Detaljnije add
JP-O-032-13 Raiffeisen BOND 2026 otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Detaljnije add
JP-N-032-14 onemarkets EuroCash Fund otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Detaljnije add