Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar
Skraćeni naziv Društva SME INVEST d.o.o. Mostar
Adresa Kneza Branimira 2/II, Mostar
Telefon 036328687
Fax 36328677
Matični broj društva 4227003080004
E-mail iinvest@smeinvest.ba
Web stranica www.sme-invest.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 1-10288
Broj rješenja 03-19-105/00
Datum izdavanja rješenja 31.08.2000.
Fondovi kojim upravlja Društvo Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom SME BH Equity
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Zvonimir Curić član
Nadzorni odbor Marijan Bunoza predsjednik
Nadzorni odbor Ivica Glamuzina član
Uprava Ante Kolobarić direktor
Uprava Mirko Martinović izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 400.000,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF SME INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF HYPO ALPE-ADRIA INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download