Company Name Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL
Short Company Name OIF LILIUM GLOBAL
Fund Type JP - Javna ponuda
Investment method D - Dioničarski
License Issuance 05/1-19-265 /10
Date License Issuance 12.08.2010.
Društvo koje upravlja Fondom LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Company name Report type Report period Year
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL Audit report Annual report 2023 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL Report Form Annual report 2023 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL Report Form Annual report 2023 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL Report Form Semi-annual report 2023 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL Report Form Semi-annual report 2023 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL Audit report Annual report 2022 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL Report Form Annual report 2022 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL Report Form Annual report 2022 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Audit report Annual report 2021 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Audit report Annual report 2020 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Audit report Annual report 2019 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Audit report Annual report 2018 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Audit report Annual report 2017 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2017 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2017 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2017 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2017 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Audit report Annual report 2016 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2016 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2016 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2016 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2016 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Audit report Annual report 2015 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2015 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2015 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2015 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2015 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2014 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2014 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Audit report Annual report 2014 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2014 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2014 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Audit report Annual report 2013 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2013 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Annual report 2013 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2013 Download download
OIF LILIUM GLOBAL Sarajevo Report Form Semi-annual report 2013 Download download
OIF ILIRIKA NOVAC Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
OIF ILIRIKA NOVAC Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
OIF ILIRIKA NOVAC Sarajevo Audit report Annual report 2012 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Audit report Annual report 2012 Download download
OIF ILIRIKA NOVAC Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
OIF ILIRIKA NOVAC Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Audit report Annual report 2011 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Mandatory report Annual report 2010 Download download
OIF ILIRIKA MOJ FOND Sarajevo Report Form Annual report 2010 Download download