Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Adresa Dženetića čikma 8, Sarajevo
Telefon 033953480
Fax 033953489
Matični broj društva 4201337670008
E-mail info@ilirika.ba
Web stranica www.ilirika.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 065-0-Reg-09-002000
Broj rješenja 05/1-19-159/08
Datum izdavanja rješenja 17.04.2008.
Fondovi kojim upravlja Društvo Zatvoreni Investicioni Fond sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d. Sarajevo
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Aid Nanić član
Nadzorni odbor Aldina Pita član
Uprava Nedim Vilogorac direktor
Uprava Mirza Sladić izvršni direktor
Nadzorni odbor Azra Babović predsjednik
Osnovi kapital Društva 350.000,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download