Company type Društvo sa ograničenom odgovornošću
Company Name “NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Short Company Name “NAPRIJED INVEST” d.o.o. Sarajevo
Address Trampina 12, Sarajevo
Phone 033712960
Fax 033712962
Company Identification Number 4200030730007
E-mail infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba
Web page www.naprijedinvest.ba
Court Registry File Number 1-22546
License Issuance 03-19-34/00
Date License Issuance 10.08.2000.
Fondovi kojim upravlja Društvo Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo
Body Name Possition
Nadzorni odbor Sejdalija Mustafić član
Nadzorni odbor Damir Sokolović predsjednik
Nadzorni odbor Jasmin Muminović član
Uprava Arijana Mutilović direktor
Uprava Selma Karalić izvršni direktor
Initial Capital 1.000.000,00 KM
Company name Report type Report period Year
“NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
“NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2023 Download download
“NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2023 Download download
“NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
“NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2023 Download download
“NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
“NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
“NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2022 Download download
“NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2022 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2021 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2020 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2019 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2018 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2017 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2017 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2017 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2016 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2016 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2016 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2015 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2015 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2015 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2014 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2014 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2014 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2013 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2013 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2013 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2012 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2011 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2011 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download
Date
20.02.2023. Oduzeta dozvola DUF-ovima ABDS d.o.o. Sarajevo i NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Details add