Naziv Društva Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva ZIF “NAPRIJED” d.d. Sarajevo
Tip Fonda ZJP - Obični
Broj rješenja 05/1-19-337/09
Broj registarskog uloška kod Suda 1-23034
Datum registarskog uloška kod Suda 1/1/1900 12:00:00 AM
Društvo koje upravlja Fondom “NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mirza Šišić predsjednik
Nadzorni odbor Almir Murtić član
Nadzorni odbor Amir Polutan član
Uprava Tatjana Vitković direktor
Osnovi kapital Društva 87.639.439,50 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2009 Preuzmi download