Zakon o Komisiji za vrijednosne papire
Službene novine Federacije BiH br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13, 6/17
Detaljnije
Zakon o privrednim društvima
Službene novine Federacije BiH br.81/15, 75/21
Detaljnije
Zakon o tržištu vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH br. 85/08, 109/12, 86/15, 25/17
Detaljnije
Zakon o Investicijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 85/08, 25/17
Detaljnije
Zakon o registru vrijednosnih papira
Službene novine Federacije BiH br. 39/98, 36/99, 33/04
Detaljnije
Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Službene novine Federacije BiH br. 77/15
Detaljnije
Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima
Službene novine Federacije BiH br. 104/17
Detaljnije