Company type Društvo sa ograničenom odgovornošću
Company Name “ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Short Company Name DUF "ABDS" d.o.o. Sarajevo
Address Zagrebačka 50, Sarajevo
Phone 033251448
Fax 033251452
Company Identification Number 4200184450007
E-mail abds@bih.net.ba
Web page www.abds.com.ba
Court Registry File Number 1-22446
License Issuance 05-19-22/00
Date License Issuance 14.04.2000.
Fondovi kojim upravlja Društvo Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo
Body Name Possition
Nadzorni odbor Narcis Mahić član
Nadzorni odbor Emir Fazlić član
Nadzorni odbor Radovan Teslič predsjednik
Uprava Edina Dizdar direktor
Uprava Damir Dinarević izvršni direktor
Initial Capital 1.994.551,60 KM
Company name Report type Report period Year
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Periodic report 2024 Download download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2023 Download download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2023 Download download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Periodic report 2023 Download download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2023 Download download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2022 Download download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2022 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2021 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2020 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2019 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2018 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2017 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2017 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2017 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2016 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2016 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2016 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2015 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2015 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2015 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2014 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2014 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2014 Download download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2013 Download download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2013 Download download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2013 Download download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2012 Download download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2011 Download download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Mandatory report Annual report 2011 Download download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download
Date
20.02.2023. Oduzeta dozvola DUF-ovima ABDS d.o.o. Sarajevo i NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Details add