Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 116. sjednici održanoj 25.1.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje rješenje kojim se izdaje dozvola za osnivanje Raiffeisen BOND 2026 otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, Skraćeni naziv fonda: OIF Raiffeisen BOND 2026, te odobrava Prospekt Raiffeisen BOND 2026 otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom koji predstavlja javnu ponudu za prodaju udjela OIF-a Raiffeisen BOND 2026, te Statut Raiffeisen BOND 2026, kao sastavnog dijela Prospekta;
  • Rješenje kojim se odobravaju promotivne informacije za Raiffeisen BOND 2026 otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.