Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 75. sjednici održanoj 27.4.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se proglašava uspješnom emisija dionica zatvorenom ponudom emitenta SOKO - TVORNICA IZMJENJIVAČA, PULTEVA I VITRINA d.d. ČITLUK, a na temelju izvještaja ASA Banke d.d. Sarajevo kao banke depozitara u emisiji vrijednosnih papira;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje 7.265 vlastitih dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM, uz istovremeno brisanje 7.265 dionica zaposlenih, po prijavi emitenta Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora „BADEL 1862“ vina i alkohola pića d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odobrava smanjenje osnovnog kapitala po zahtjevu emitenta "ZRAK-OPTOMEHANIKA" d.d. Za lijevanje lakih (obojenih) metala i mehaničku obradu metala, Kiseljak, za iznos od 1.528.048,00 KM smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 100,00 KM na 57,00 KM, s tim da broj od 35.536 emitovanih redovnih dionica ostaje nepromijenjen;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Knjižarsko-Trgovinsko društvo „KNJIŽARSTVO-MASLEŠA“ d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta „Obrasci i nastavna sredstva“ d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen BALANCE ESG Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom u skladu sa Zahtjevom za odobrenje promotivnih informacija, Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo, broj: 411/23 od 12.04.2023. godine;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta „Tvornica cementa Kakanj“ Dioničko društvo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo RUDARSKI INSTITUT Tuzla;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "Izgradnja-Inžinjering" Zenica;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „GLOBUS-Konfekcija“ dioničko društvo Kiseljak za upis promjene članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Komunalno preduzeće „KOMUNALAC“ dioničko društvo Kalesija za upis promjene članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Privredno društvo za preradu žitarica, brašna, proizvodnju prehrambenih i konditorskih proizvoda, ugostiteljstvo i turizam, spoljnu trgovinu i trgovinu na veliko i malo "KLAS" d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odobrava upis povećanja osnovnog kapitala Raiffeisen Invest Društva za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo u Registru fondova kao sastavnom dijelu Registra emitenata iz vlastitih sredstava, fonda rezervi u skladu sa Odlukom Skupštine Društva broj:449/23 od 18.04.2023. godine u iznosu od 223.720,00 KM povećanjem nominalne vrijednosti dionica sa 160,00 KM na 200,00 KM po dionici, s tim da broj od 5.593 emitovanih dionica ostaje nepromijenjen;
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Prehrambena industrija "MLINPEK" Otvoreno Dioničko društvo Bugojno (ciljno društvo) društvu A-Best društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik (ponudilac), sa svim elementima ponude osim u dijelu koji se odnosi na korištenje prava prijenosa dionica manjinskih dioničara u skladu sa čl. 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.