Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 76. sjednici održanoj 9.5.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent DIONIČKO DRUŠTVO "PREHRANA-PROMET" TUZLA upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-291/01 od 14.11.2001. godine pod registarskim brojem upisa: 01-130-325;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje 700 dionica zaposlenih uz istovremeno brisanje 700 vlastitih dionica, nominalne vrijednosti 10,00 KM, po prijavi emitenta Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "CESTE" Mostar;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta „Tvornica cementa Kakanj“ Dioničko društvo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta "TEHNOMEHANIKA" d.d. Proizvodnja i usluge Orašje;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta "NAPREDAK" Fabrika konfekcije dioničko društvo Tešanj;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta SOKO - TVORNICA IZMJENJIVAČA, PULTEVA I VITRINA d.d. ČITLUK;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta UniCredit Bank d.d.;
  • Zaključak kojim se odbacuje zahtjev po prijavi emitenta Komunalno preduzeće „KOMUNALAC“ dioničko društvo Kalesija u predmetu Komunalno preduzeće „KOMUNALAC“ dioničko društvo Kalesija za upis promjene članova nadzornog odbora u Registru emitenata, koji je ovom organu podnesen dana 06.04.2023. godine.