Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva Društvo za upravljanje fondovima “KAPITAL INVEST” d.o.o. Cazin -NEAKTIVNO
Skraćeni naziv Društva “KAPITAL INVEST” d.o.o Cazin
Adresa Nurije Pozderca 19/2, Cazin
Telefon 036326316
Fax 036333672
Matični broj društva 4263011810000
E-mail kapitali@bih.net.ba
Web stranica www.fortunafond.com
Broj registarskog uloška kod Suda 1-4530-00
Broj rješenja 05-19-124/00
Datum oduzimanja dozvole 10.12.2015.
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nataša Mahne predsjednik
Nadzorni odbor Fani Kamnikar Šeme v.d. direktor
Uprava Hamdija Velagić v.d. izvršni direktor
Nadzorni odbor Barbara Vtic Vraničar član
Nadzorni odbor Iris Bajrić član
Osnovi kapital Društva 489.584,36 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Bihać Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download