Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "SARABON" dioničko društvo - Tvornica čokolade i kandita Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "SARABON" d.d. Sarajevo
Adresa Džemala Bijedića 180, Sarajevo
Telefon 033/453-277
Fax 033/542-902
Matični broj društva 01061488
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Bahrudin Čomor predsjednik
Nadzorni odbor Esad Medošević član
Nadzorni odbor Sohail A.Siddiqi član
Uprava Vahidin Čomor direktor
Zastupa Čomor Vahidin
Osnovi kapital Društva 7.841.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 784100
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 7.841.000,00 KM
Serija: I,II