Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Otvoreno dioničko društvo "INPOKOMERC" Bugojno
Skraćeni naziv Društva "INPOKOMERC" o.d.d. Bugojno
Adresa Čaušlije bb, Bugojno
Telefon 030 270 006 // 061 744-821
Fax 030 270 007
Matični broj društva 51-02-0006-08
E-mail elvedin.kadusic@farex.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mirzad Kadušić član
Nadzorni odbor Almedin Bajrić predsjednik
Nadzorni odbor Nedim Hadžić član
Uprava Elvedin Kadušić direktor
Zastupa Elvedin Kadušić direktor
Osnovi kapital Društva 6.184.292,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 552169
Nominalna vrijednost: 11,20 KM
Vrijednost: 6.184.292,80 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Otvoreno dioničko društvo "INPOKOMERC" Bugojno Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Otvoreno dioničko društvo "INPOKOMERC" Bugojno Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Otvoreno dioničko društvo "INPOKOMERC" Bugojno Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download