Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "SOKO AIR" dioničko društvo Mostar
Skraćeni naziv Društva "SOKO AIR" d.d. Mostar
Adresa Rodoč bb, Mostar
Telefon 063/890 602
Matični broj društva 1-9420
E-mail bosnjac@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dalfina Bošnjak predsjednik
Nadzorni odbor Damir Vince član
Nadzorni odbor Željko Rakić član
Uprava Igor Bašić direktor
Zastupa Igor Bašić
Osnovi kapital Društva 5.560.100,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 171080
Nominalna vrijednost: 32,50 KM
Vrijednost: 5.560.100,00 KM
Serija: II