Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ŠUMAPROJEKT" dioničko društvo za projektovanje i inžinjering u drvnoj industriji, Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "ŠUMAPROJEKT" d.d. Sarajevo
Adresa Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo
Telefon 033/720-750
Fax 033/660-891
Matični broj društva 1-2288
E-mail info@sumaprojekt.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sead Selman član
Nadzorni odbor Jasmin Pozderac predsjednik
Nadzorni odbor Saliha Mamela član
Uprava Asmir Kadrić direktor
Zastupa Asmir Kadrić direktor
Osnovi kapital Društva 7.317.105,60 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 653313
Nominalna vrijednost: 11,20 KM
Vrijednost: 7.317.105,60 KM
Serija: II