Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo Tekstilna industrija "VITEX" Visoko
Skraćeni naziv Društva "VITEX" d.d. Visoko
Adresa Kakanjska 4, Visoko
Telefon 032/735-704
Fax 032/737-708
Matični broj društva 1-3436
E-mail vitex@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Zakira Imamagić član
Nadzorni odbor Tarik Čabaravdić član
Nadzorni odbor Safudin Čengić član
Nadzorni odbor Sulejman Ferhatović član
Nadzorni odbor Alija Džigal predsjednik
Uprava Suad Sahinović direktor
Uprava Velida Ruvić izvršni direktor
Zastupa Sahinović Suad
Osnovi kapital Društva 18.162.641,75 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 445709
Nominalna vrijednost: 40,75 KM
Vrijednost: 18.162.641,75 KM
Serija: II