Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Kvantum" dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "Kvantum" d.d. Sarajevo
Adresa Zagrebačka 69, Sarajevo
Telefon 033/560-020
Fax 033/560-021
Matični broj društva 4200705010009
E-mail info@kvantum.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Elvisa Džigal predsjednik
Nadzorni odbor Jasmin Omić član
Nadzorni odbor Sanela Poturak član
Uprava Mirza Dautović direktor
Zastupa Mirza Dautović
Osnovi kapital Društva 400.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 40000
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 400.000,00 KM
Serija: IV