Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "OBNOVA" dioničko društvo sa p.o. reciklaža metalnih i nemetalnih ostataka i otpadaka, Zenica
Skraćeni naziv Društva "OBNOVA" d.d. sa p.o., Zenica
Adresa Goraždanska 5, Zenica
Telefon 032/402-486
Fax 032/242-081
Matični broj društva 20197382
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Đanana Tatarević predsjednik
Nadzorni odbor Hazim Porča član
Nadzorni odbor Redžo Nadžak član
Uprava Jasmina Đidić direktor
Zastupa Đidić Jasmina
Osnovi kapital Društva 1.496.550,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 149655
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.496.550,00 KM
Serija: I