Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "OKO" Grafičko-izdavačka kuća d.d. Sarajevo-Ilidža
Skraćeni naziv Društva GIK "OKO" d.d. Sarajevo-Ilidža
Adresa Džemala Bijedića 185, Ilidža
Telefon 033/455-333
Fax 033/451-700
Matični broj društva 1-7088
E-mail finoko@avaz.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amina Hot član
Nadzorni odbor Amer Toskić član
Nadzorni odbor Fadil Mandal predsjednik
Uprava Suad Krcić direktor
Zastupa Suad Krcić direktor
Osnovi kapital Društva 14.318.241,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1684499
Nominalna vrijednost: 8,50 KM
Vrijednost: 14.318.241,50 KM
Serija: IV
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"OKO" Grafičko-izdavačka kuća d.d. Sarajevo-Ilidža Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download