Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "LASTA" tvornica keksa i vafla dioničko društvo Čapljina
Skraćeni naziv Društva "LASTA" d.d. Čapljina
Adresa Kneza Domagoja bb, Čapljina
Telefon 036/806-036
Fax 036/810-950
Matični broj društva 1-156
E-mail zvecevo-lasta@tel.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Marko Alvir član
Nadzorni odbor Marin Pucar predsjednik
Nadzorni odbor Ivan Raguž član
Uprava Anto Alvir direktor
Zastupa Anto Alvir
Osnovi kapital Društva 6.451.614,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 496278
Nominalna vrijednost: 13,00 KM
Vrijednost: 6.451.614,00 KM
Serija: II