Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ENERGOINVEST - Dalekovodizgradnja, dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva ENERGOINVEST - DVI, d.d. Sarajevo
Adresa Zujevinska 6, Ilidža
Telefon 033/761-395, 033/761-385
Fax 033/696-262
Matični broj društva 65-02-0057-11
E-mail info@dalekovodizgradnja.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Jasmin Pozderac predsjednik
Nadzorni odbor Ahmed Aljukić član
Nadzorni odbor Sabahudin Alađuz član
Uprava Zahrudin Ahmetović v.d. direktor
Zastupa Zahrudin Ahmetović v.d. direktor
Osnovi kapital Društva 3.315.156,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 318765
Nominalna vrijednost: 10,40 KM
Vrijednost: 3.315.156,00 KM
Serija: I