Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "SOKO" Rashladna i klima tehnika d.d. Mostar
Skraćeni naziv Društva "SOKO RKT" d.d. Mostar
Adresa Rodoč bb, Mostar
Telefon 036/321-402
Fax 036/310-894
Matični broj društva 1-10584
E-mail projektiranje@soko-rtk.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Srećko Mustapić član
Nadzorni odbor Mirela Vujević član
Nadzorni odbor Željko Stojkić član
Nadzorni odbor Mirko Šaravanja član
Nadzorni odbor Slavko Miletić član
Uprava Goran Ćavar v.d. direktor
Zastupa Ćavar Goran
Osnovi kapital Društva 4.098.300,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 40983
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 4.098.300,00 KM
Serija: A