Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva PROJEKTANT d.d. Mostar
Skraćeni naziv Društva PROJEKTANT d.d. Mostar
Adresa Stjepana Radića 33, Mostar
Telefon 036/313-447
Fax 036/313-447
Matični broj društva 1-106
E-mail projektantddmostar@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Milenko Mandžo predsjednik
Nadzorni odbor Stanislav Planinić član
Nadzorni odbor Miodrag Rajič član
Uprava Milenko Bilić direktor
Zastupa Milenko Bilić
Osnovi kapital Društva 1.960.032,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 38432
Nominalna vrijednost: 51,00 KM
Vrijednost: 1.960.032,00 KM
Serija: III