Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo ŠIPAD "BINA" Bihać (u stečaju)
Skraćeni naziv Društva D.D. ŠIPAD "BINA" Bihać
Adresa Bihaćkih branilaca 89, Bihać
Telefon 037/333-807, 333-454
Fax 037/331-236
Matični broj društva 4263054380009
E-mail bina.si.@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Atif Dudaković predsjednik
Nadzorni odbor Suad Mahmić član
Nadzorni odbor Sabahudin Blažević član
Uprava Senad Kurtović generalni direktor
Zastupa Kurtović Senad
Osnovi kapital Društva 16.578.350,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 202175
Nominalna vrijednost: 82,00 KM
Vrijednost: 16.578.350,00 KM
Serija: I