Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "OPEN BROADCAST NETWORK" Dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "OBN" d.d. Sarajevo
Adresa Igmanska (KRUG UNIS PRETIS) bb, Vogošća
Telefon 033/558-565
Fax 033/558-566
Matični broj društva 65-02-0005-17
E-mail obn@obn.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Neven Čičko direktor
Zastupa Neven Čičko
Nadzorni odbor Ivan Ćaleta predsjednik
Nadzorni odbor Darinka Bakran član
Nadzorni odbor Jasenka Mikulić član
Osnovi kapital Društva 50.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 500
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 50.000,00 KM
Serija: A