Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Modna konfekcija "AMRATEX" dioničko društvo Bosanska Krupa
Skraćeni naziv Društva "AMRATEX" d.d. Bosanska Krupa
Adresa Mirsada Crnkića bb, Bosanska Krupa
Telefon 037/471-012
Fax 037/471-074
Matični broj društva 4263323540000
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Emira Šabić član
Nadzorni odbor Dragana Bajrić član
Nadzorni odbor Fatma Mujagić predsjednik
Uprava Asima Oraščanin v.d. direktor
Zastupa Oraščanin Asima
Osnovi kapital Društva 7.545.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 75457
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 7.545.700,00 KM
Serija: A (I)