Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde
Skraćeni naziv Društva PTG d.d.
Adresa Višegradska bb, Goražde
Telefon 038/241-050
Fax 038/241-060
Matični broj društva 45-02-0001-12
E-mail pobjeda@pobjeda-technology.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Kadrija Kolić član
Nadzorni odbor Almir Badnjević predsjednik
Nadzorni odbor Enver Pršeš član
Uprava Adnan Čengić direktor
Zastupa Adnan Čengić
Osnovi kapital Društva 5.444.434,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 66234
Nominalna vrijednost: 82,20 KM
Vrijednost: 5.444.434,80 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download