Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "FAMOS FRAKTAL" DIONIČARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLIGE SARAJEVO
Skraćeni naziv Društva "FAMOS FRAKTAL" DD SARAJEVO
Adresa Put Famosa 38, Ilidža
Telefon 033/615-725
Fax 033/615-725
Matični broj društva 0109956150045
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Munevera Čevro predsjednik
Nadzorni odbor Admir Ibrić član
Nadzorni odbor Zijad Šehović član
Uprava Miralem Čevro direktor
Zastupa Čevro Miralem
Osnovi kapital Društva 597.220,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 59722
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 597.220,00 KM
Serija: I