Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva NLB Banka d.d., Sarajevo
Skraćeni naziv Društva NLB Banka d.d., Sarajevo
Adresa Koševo 3, Sarajevo
Telefon 033/720-300
Fax 033/302-802
Matični broj društva 65-02-0003-15
E-mail info@nlb.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ayda Šebić član
Nadzorni odbor Peter Andreas Burkhardth predsjednik
Nadzorni odbor Andrej Lasič član
Nadzorni odbor Dino Osmanbegović član
Uprava Lidija Žigić predsjednik uprave
Uprava Denis Hasanić član uprave
Uprava Jure Peljhan član uprave
Zastupa Lidija Žigić
Nadzorni odbor Damir Kuder član
Osnovi kapital Društva 53.605.160,00 KM
Dionice Tip dionica: Povlaštene dionice
Broj dionica: 182
Nominalna vrijednost: 140,00 KM
Vrijednost: 25.480,00 KM
Serija: II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 382712
Nominalna vrijednost: 140,00 KM
Vrijednost: 53.579.680,00 KM
Serija: I-VIII
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
NLB Banka d.d., Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
NLB Banka d.d., Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
NLB Banka d.d., Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
NLB Banka d.d., Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
NLB Banka d.d., Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
NLB Banka d.d., Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
NLB Banka d.d., Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
NLB Banka d.d., Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download