Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 127. sjednici održanoj 4.4.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se utvrđuje uspjelom emisija obveznica emitenta Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, odobrena rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 03/1-19-1/24 od 15.02.2024. godine;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar "Sarajevo" d.d.;
  • Rješenje kojim se daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Cjenovnika Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira dioničko društvo Sarajevo broj: 02-6/24 od 09.02.2024. godine;
  • Pravilnik o bankama depozitarima investicijskih fondovima;
  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje.