Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 128. sjednici održanoj 4.4.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta Dioničko društvo za unutrašnji i vanjskotrgovinski promet „MERKUR“ d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Triglav Osiguranje dioničarsko društvo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta Dioničko društvo "Autoservis" Donji Vakuf;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „VISPAK“ dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko za upis promjene članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
  • Rješenje kojim se oglašava ništavim rješenje Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: broj: 03/2-19-201/06 od 18.5.2006. godine kojim je emitent CGP D.D. za niskogradnju, transport i trgovinu Sarajevo u predmetu promjene upisa (promjena naziva, sjedišta, člana nadzornog odbora i uprave društva) upisan u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije;
  • Obavještenje koje će se uputiti Društvu za reviziju i usluge „ZUKO“ d.o.o. Sarajevo, te ažurirana Lista revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima za 2024. godinu;
  • Sporazum o saradnji između Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.